Het brein

Het brein bestaat uit het reptielenbrein (instinct), zoogdierenbrein (gevoel) oftewel limbisch brein en het menselijk brein (logisch  (neo cortex. Zie het als een hagedis die gecammoufleerd geduldig wacht op zijn prooi, een hertje waarvan de geest het lichaam verstijfd achterlaat wanneer het door een luipaard wordt aangevallen. Om het gevoel uit te schakelen. Of een groep glasvisjes die als een geheel de oceanen rond zwermen. Als enig levend organisme is de mens uitgerust met het logisch denken. Het verstandelijk, rationele denken. Het brein van de reptiel, zoogdier of mens heeft als overeenkomst dat het handelt vanuit het overlevingsmechanisme. Vanuit het instinct om te (over)leven in de omgeving waarin je opgroeit. Waarin je je aanpast aan de omgeving om in je levensbehoefte te voorzien. Je jezelf aan de omstandigheden waarin je bent opgegroeit (ouders, school). Wat jij vanuit de omgeving is aangeleerd en Hoe jij jezelf hebt gevormd tot iw je nu bent. In eWat jouw omgeving en met name je ouders en school De eerste levensbehoefte is daarbij de basis: Is dit meer dan voedsel, wonen, functioneer van het De brein van de mens heeft als enig levend wezen eeuitgerust met de nlaat wanneer  Heb jij het gevoel dat je vroeger door je omgeving buitengesloten, ondergewaardeerd, niet gezien of gehoord werd? Kreeg je vaak kritiek en verwijten op individueel niveau?  

Vanuit het overlevingsmechanisme heb jij je ineerlijke ctriticu gecreĆ«erd en heeft je gevormd tot wie je nu bent of denkt te zijn. In de persoonlijke ontwikkeling kunnen er zijn emotionele blokkades zijn ontstaan. Ervaringen en situaties als je vecht, vlucht of bevriest. Je herkent deze situaties als er een emotie 'een trigger' opkomt.

De innerlijke criticus:

  • Geeft kritiek
  • Geeft verwijten 
  • Is resultaatgericht, perfectionisch

Het ego, de innerlijke criticus, dat stemmetje wordt gedreven door verwachtingen, zekerheid en angst voor afwijzing, 

Wat levert het je op

    • een gebrek aan zelfvertrouwen, 
    • verlies aan vreugde
    • negatief zelfbeeld.