De emoties die ingewikkeld zijn, zullen worden ontwikkeld. Wij samen ontrafelen je systeem.  Je leert naar je hart te luisteren en niet een dienaar te zijn van het verstand. Het verstand handelt -nog steeds-  vanuit het overlevingsmechanisme en het ego is kritisch controlerend. Het zorgt ervoor dat gedachten worden gestuurd naar angsten uit het verleden en zorgen en verwachtingen over de toekomst. Het vastpinnen aan dezelde gedachten  'clamping' zijn ingesleten patronen waaraan je gehecht bent geraakt. Ze voelen veilig en vertrouwd   

Je hebt in de kinderjaren ervaringen geinterpreteerd en er betekenis aan gegeven. Het kan zijn dat er informatie is vervormd, wegelaten of gegeneraliseerd. Je beschikt als kind nog niet over de kennis en het beoordelingsvermogen van nu zodat er misschien 'valse' overtuigingen zijn ontstaan. Het overlevingsmechanisme van een kind is namelijk gericht op zelfbescherming en voorkomt afwijzing. Hierdoor kunnen er grenzen zijn overtreden, angsten zijn ontstaan of is er een negatief zelfbeeld gevormd. Er kunnen blijvende emotionele blokkades zijn. Blokkades die bestaan uit delen die niet zijn meegegroeid, diep zijn verscholen of in de schaduw staan en Niet volwassen zijn geworden. Struikelblokken waarmee je keer op keer wordt geconfronteerd.Diensten

Stap 1: Verkennen

Je deelt jouw hulpvraag, iets wat je wilt veranderen. Wat je wilt bereiken wordt S.M.A.R.T.  gemaakt.  

Stap 2: Herkennen

Wij onderzoeken samen de oorzaak. Hoe het komt dat je zo denkt, doet en voelt. Je leert je 'triggers' en herkent deze situaties. Je ontmoet je emotionele blokkade. Het struikelblok waar je continu mee wordt geconfronteerd. 

Stap 3: Erkennen

Je weet dat een emotionele blokkade een oorzaak heeft. Het overlevingmechanisme is zorgzaam en bang om afgestoten te worden. Het handelt met een positieve intentie en met de beste keuze waarover je op dat moment beschikt. Je leert het te accepteren. Dit is het startpunt van de transformatie.

Stap 4: Kennen

De keuzes en mogelijkheden worden de handvaten in je dagelijks leven. Het startpunt van jouw integratieproces. 

Stap 5: Afsluiting