regressietherapie

Regressietherapie  gaat ervan uit dat klachten en problemen ontstaan als je (traumatische) ervaringen niet verwerkt. Je ontvangt inzichten in welke situaties van je (kinder)jaren emoties zijn onderdrukt. Welke delen van je Zelf niet zijn meegegroeid en niet tot wasdom zijn gekomen. Door de oorzaak van het probleem op te sporen kan het makkelijker verwerkt en losgelaten worden.