metafoor de waterval

de metafoor: ‘De waterval’. Het verstand produceert een waterval van gedachten. Nu kun je twee dingen doen. Je kunt onder de waterval gaan staan en je laten meesleuren door de gedachten. Je kunt ook proberen achter de waterval te gaan staan, terwijl je je gedachten observeert. Je kijkt ernaar, maar je wordt er niet langer door meegetrokken