MOED

Moed is nodig om:

hulp te vragen

je grenzen aan te geven

gezien te worden

je uit te spreken

je gevoelens te delen 

te accepteren wat nu is